Regulamentul campaniilor

Regulamentul campaniei I

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei
Campania de reduceri este organizată de:
TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L., cu sediul în Mun. București, Bld. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 4, Birou 43, Sector 1, CP 013704, e-mail: office@liteapp.co, cont bancar nr. RO07 INGB 0000 9999 1062 1315, deschis la ING Bank – Ag. Otopeni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/7534/2020, CUI: RO42731138, reprezentată prin administrator – Igor Prodan, denumit organizator, în cele ce urmează. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării campaniei
Campania se va desfășura de luni până vineri și presupune restituirea a 50% din suma plătită la achiziționarea serviciului de spălare mașini, care poate include Pachetul Basic, Pachetul Luxury, Pachetul Premium, spălat interior, spălat exterior. Reducerea de 50% se aplică numai în momentul în care clientul achită serviciul prin aplicația LiteApp. În maximum 24 de ore, jumătate din suma achitată va fi reatribuită beneficiarului.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare
Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament, pentru a-și valida participarea.
Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campania de reduceri este anulat automat, în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Fiecare participant are dreptul de a beneficia de reducerea de 50%, în condițiile în care achiziționează serviciul de spălare mașini între zilele de luni și vineri și, tot atunci, plătește în aplicația LiteApp. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse la logarea în aplicație. Datele furnizate vor permite acordarea reducerii participanților și sunt necesare pentru a beneficia de reducere.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L, în calitate de „Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună-credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică. Prin participarea la campanie, vă exprimați acordul pentru ca TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L. să vă prelucreze datele referitoare la numele complet, IBAN și adresa de e-mail.
Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei campanii.

Secțiunea 5. Mecanismul campaniei
Clienții TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L vor afla despre organizarea campaniei de pe site-ul https://liteapp.co/ și aplicația LiteApp, de pe paginile de social media, de la angajații TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L și din alte canale de comunicare a campaniei.
Participarea la campanie se face prin achiziționarea serviciului de spălat mașini între zilele de luni și vineri, direct din aplicația LiteApp. Pentru ca clientul să beneficieze de reducere, trebuie să achiziționeze serviciul, să plătească suma integrală, pentru ca apoi jumătate din sumă să îi fie restituită.
Beneficiarii campaniei promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a sumei deja achitate sau schimbarea serviciului promoțional cu un altul, în afară de serviciul redus în aplicație.

Secțiunea 7. Aplicarea reducerii
Fiecare utilizator, care plătește în aplicație serviciul de spălare mașini, va beneficia automat de returnarea jumătății din suma plătită.
Pentru a fi beneficia de promoție, acesta trebuie să răspundă la toate cerințele campaniei.
Utilizatorii pot beneficia de reducere în perioada: 21.07.2021 - 05.08.2021.

Secțiunea 9. Încetarea campaniei
Prezenta campanie promoțională va înceta de drept la data de 05.08.2021 Poate înceta înainte de termen, numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul campaniei
Regulamentul este disponibil în mod gratuit, pe site-ul https://liteapp.co/. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook LiteApp.

Secțiunea 11. Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 20 iulie 2021.
TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L.

Administrator,
Igor Prodan


*Denumire campanie: - Invită un prieten în comunitatea LiteApp primiți ambii câte 20 lei;
Perioadă desfășurare: 2 săptămâni - 1 lună;

Condiții:
Cel care invită primește 20 de lei în portofelul LiteApp pentru fiecare persoană invitată, care nu are cont creat, pe care îi poate utiliza după ce persoana invitată efectuează o primă rezervare, fără ca aceasta să fie anulată;
Cel invitat primește 20 de lei în portofelul LiteApp, pe care îi poate utiliza oricând pentru plata integrală sau parțială a unui serviciu în cadrul aplicației. Instrucțiuni de utilizare: *Denumire campanie: - Adaugă bani în portofelul LiteApp și primești bonus de până la 18%.


Regulamentul campaniei II

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei
Campania de bonificație este organizată de:
TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L., cu sediul în Mun. București, Bld. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 4, Birou 43, Sector 1, CP 013704, e-mail: office@liteapp.co, cont bancar nr. RO07 INGB 0000 9999 1062 1315, deschis la ING Bank – Ag. Otopeni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/7534/2020, CUI: RO42731138, reprezentată prin administrator – Igor Prodan, denumit organizator, în cele ce urmează, .
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării campaniei
Campania se va desfășura de 30 iulie până pe 13 august și presupune recompensarea utilizatorilor care recomandă mai departe aplicația, prin invitație, cu 20 de lei. Recompensa se aplică atunci când utilizatorul invită un număr nelimitat de cunoscuți, cu condiția ca aceștia să nu fi fost deja clienți LiteApp și să îndeplinească criteriile de eligibilitate de mai jos. Atât utilizatorul, cât și invitații vor beneficia de bonificația de 20 de lei, dacă respectă pașii enumerați în Regulament.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare
Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament, pentru a-și valida participarea. Este necesar ca recomandarea să fie făcută persoanelor aflate în București, pentru ca tu să beneficiezi de bonificație. Urmează să anunțăm când serviciile furnizorilor LiteApp vor deveni disponibile și în alte orașe.
Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului și invitatului, care îndeplinesc condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campania de bonificație este anulat automat, în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Fiecare participant are dreptul de a beneficia de bonificație, în condițiile în care invită persoane aflate în București sau în jurul acestuia. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse la logarea în aplicație. Datele furnizate vor permite acordarea bonificație participanților și invitaților sunt necesare pentru a beneficia de aceasta.
La discreția Organizatorului, regulamentul campaniei poate fi reziliat sau suspendat.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L, în calitate de „Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună-credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politică. Prin participarea la campanie, vă exprimați acordul pentru ca TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L. să vă prelucreze datele referitoare la numele complet, IBAN și adresa de e-mail.
Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei campanii.

Secțiunea 5. Mecanismul campaniei
Clienții TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L vor afla despre organizarea campaniei de pe site-ul https://liteapp.co/ și aplicația LiteApp, de pe paginile de social media, de la angajații TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L și din alte canale de comunicare a campaniei. Invitații pot de asemenea afla prin aceste mijloace sau direct de la utilizatorii LiteApp care îi vor invita în aplicație, primind 20 de lei în portofelul LiteApp.
Participarea la campanie se face prin recomandarea și invitarea în aplicația LiteApp a unor noi utilizatori. Aceștia nu trebuie să fi avut până acum cont în LiteApp și să fie din București sau apropierea sa, pentru a beneficia de serviciile furnizorilor noștri. Bonificația utilizatorului este valabilă atunci când invitații săi efectuează o primă rezervare și o duce la bun sfârșit, fără a o anula. Astfel, și invitatul și utilizatorul vor primi 20 de lei fiecare, pe care îi pot utiliza oricând în plata integrală sau parțială a unui serviciu în cadrul aplicație.
Pentru a beneficia de bonificație, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația LiteApp, să atingă butonul de recomandare de pe ecranul de pornire al aplicașiei și să selecteze invitații din lista de contacte. Acesta poate selecta oricât de multe contacte dorește, în cazul în care aceștia nu sunt deja utilizatori LiteApp.
Pentru a beneficia de bonificație, invitatul trebuie să se înregistreze în LiteApp folosind linkul unic de recomandare. Pasul următor este să folosească aplicația de două ori într-un interval de două săptămâni și să finalizeze două tranzacții de achitarea a serviciilor prin intermediul aplicației LiteApp. Plata se face exclusiv cu cardul în aplicație.
Bonificarea ambelor părți este valabilă numai când invitatul respectă toți pașii descriși mai sus. Beneficiarii campaniei de bonificație nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a sumei deja achitate de către invitat, în scopul primirii bonificației.

Secțiunea 7. Aplicarea bonificație
Fiecare utilizator care invită în aplicație un număr nelimitat de potențiali utilizatori, va beneficia de bonificație, atâta timp cât invitații respectă toți pașii campaniei și îndeplinesc cerințele sale de eligibilitate. Invitațiile se pot trimite până pe 13 august inclusiv. Bonificarea va fi efectuată în decurs de două săptămâni de la înscrierea noului utilizator în LiteApp. Suma de 20 de lei va fi încasată în portofelul LiteApp.
Campania „Invită un prieten în comunitatea LiteApp” este unilaterală, astfel doar utilizatorul care inițiază invitația și invitatul său vor primi recompensa.
Utilizatorii pot beneficia de bonificație în perioada: 30.07.2021 - 13.08.2021

Secțiunea 9. Încetarea campaniei
Prezenta campanie promoțională va înceta de drept la data de 13.08.2021. Poate înceta înainte de termen, numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul campaniei
Regulamentul este disponibil în mod gratuit, pe site-ul https://liteapp.co/. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe paginile de Facebook și Instagram LiteApp. Regulamentul campaniei este publicat în limba română. Astfel, participanții nu pot obține niciun drept dintr-o eventuală versiune tradusă.

Secțiunea 11. Litigii
Dacă utilizatorul sau invitatul consideră că bonificația nu a fost acordată, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți la numărul +40 757 396 074.
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 28 iulie 2021.
TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L.
Administrator,
Igor Prodan
*Denumire campanie: - Invită un prieten în comunitatea LiteApp primiți ambii câte 20 lei;
RO